NOM Miquel
LLINATGES Rosselló Galmés
DATA NAIXEMENT 20/08/1956
POBLACIÓ Sant Llorenç
ALTURA  
TEMPORADES EN EL CLUB 7
POSICIÓ DELEGAT